Ministerie: volgende week meer bekend over Landbouwakkoord