Nieuwe stallen zorgen niet voor minder ammoniakemissie

Nieuwe stallen zorgen niet voor minder ammoniakemissie -

De sinds de jaren negentig ontwikkelde emissiearme staltypes in de melkveehouderij stoten niet minder stikstof uit dan de traditionele stallen met ligboxen en roostervloer. Deze stallen hebben dan ook geen aantoonbaar lagere ammoniakemissie. Dat staat in een een conceptversie van een niet-gepubliceerd onderzoek van Wageningen Livestock Research in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, waarover Nieuwe Oogst beschikt.

www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/05/12/nieuwe-stallen-zorgen-niet-voor-minder-ammoniakemissie