Nog geen plek voor precisielandbouw en nkg in eco-regeling

Nog geen plek voor precisielandbouw en nkg in eco-regeling -

Precisielandbouw en niet-kerende grondbewerking (nkg) verdienen volgens velen een plek in de eco-regeling van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Probleem is alleen dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nog geen mogelijkheden ziet om precisieteeltmaatregelen en niet-kerende grondbewerking te controleren.

www.gfactueel.nl/nog-geen-plek-voor-precisielandbouw-en-nkg-in-eco-regeling/