Onderzoek naar terughoudenheid tegenover organische meststoffen

Onderzoek naar terughoudenheid tegenover organische meststoffen -

Verwerking van organisch restmateriaal zoals bermmaaisel, fijngemaakt snoeimateriaal, compost of dierlijke mest in landbouwgrond kan de bodemkwaliteit verbeteren. Het stimuleert het bodemleven en zorgt ervoor dat boeren hun land minder hoeven te bemesten en te irrigeren. Toch zijn veel boeren terughoudend.

www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=247685