'Overheid moet met regels eerlijk zijn tegen boeren'

'Overheid moet met regels eerlijk zijn tegen boeren' -

De overheid moet met haar regels eerlijk zijn tegen boeren als het gaat om de maatregelen van het 7de Actieprogramma Nitraatrichtlijn, zoals de bufferstroken en de wintergewassen. Dit zegt Jaap Haanstra, akkerbouwer en voormalig LTO-bestuurder, tegen Eric de Lijster in deze Boerenbusiness Podcast.

www.boerenbusiness.nl/podcast/10904145/overheid-moet-met-regels-eerlijk-zijn-tegen-boeren