POV brengt verlies plaatsingsruimte stikstof in beeld

POV brengt verlies plaatsingsruimte stikstof in beeld -

Het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) heeft in opdracht van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) een impactanalyse van de ontwikkelingen op de Nederlandse mestmarkt gemaakt. Onder andere door de afbouw van de derogatie en de invoering van bufferstroken slaat de balans voor stikstof uit dierlijke mest om van een tekort in 2023 naar een overschot in 2026.

www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/04/08/pov-brengt-verlies-plaatsingsruimte-stikstof-in-beeld