Stikstof- en fosfaatbalans Nederlandse landbouwgrond, 1990-2021

Stikstof- en fosfaatbalans Nederlandse landbouwgrond, 1990-2021 -

Het overschot naar de bodem per hectare landbouwgrond van stikstof is tussen 1990 en 2021 met 40 procent gedaald in Nederland. In 2021 was het overschot lager dan in 2020, door verschillende redenen. Waaronder het lage stikstofgehalte in gras en een kleiner aantal pluimvee en varkens in de landbouw. Voor fosfaat is het overschot voor landbouwgrond nagenoeg verdwenen. De aanvoer van deze stoffen gebeurt voornamelijk via dierlijke mest en kunstmest.

www.groentennieuws.nl/article/9514044/stikstof-en-fosfaatbalans-nederlandse-landbouwgrond-1990-2021/