Stikstof en kalium spelen sleutelrol bij opname voedingselementen