Stimuleringsmaatregel organische stofrijke meststoffen

Stimuleringsmaatregel organische stofrijke meststoffen -

Naast minder nitraatuitspoeling, bevat het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn ook maatregelen die bijdragen aan verbetering van de bodemkwaliteit. Daaronder valt het stimuleren van organische meststoffen. Kern is dat meststoffen met een hoog gehalte aan organische stof minder meetellen voor de fosfaatgebruiksnorm.

www.melkvee.nl/artikel/624799-stimuleringsmaatregel-organische-stofrijke-meststoffen/