Voor fosfaat is het overschot voor landbouwgrond nagenoeg verdwenen

Voor fosfaat is het overschot voor landbouwgrond nagenoeg verdwenen -

Het overschot naar de bodem per hectare landbouwgrond van stikstof is tussen 1990 en 2021 met 40% gedaald. In 2021 was het overschot lager dan in 2020, onder andere door het lage stikstofgehalte in gras en een krimp in de pluimvee- en varkensstapel. Voor fosfaat is het overschot voor landbouwgrond nagenoeg verdwenen. De aanvoer van stikstof en fosfaat gebeurt voornamelijk via dierlijke mest en kunstmest. 

www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=246890