Wegvallen van derogatie kan impact hebben op fosfaatbalans van melkveebedrijf

Wegvallen van derogatie kan impact hebben op fosfaatbalans van melkveebedrijf -

Met de afbouw en afschaffing van derogatie in het vooruitzicht, en daarmee minder plaatsingsruimte voor dierlijke mest, heeft een groep melkveebedrijven uit het westen van Nederland binnen het project 'Home Made Eiwit' gekeken naar het effect hiervan op de individuele bedrijven. Op bepaalde bedrijven zal het impact afschaffing kunnen hebben op de fosfaatbalans.

www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=245707