Weiden op temperatuursom

Weiden op temperatuursom -

Drijfmest rijden en kunstmest strooien op basis van de temperatuursom (T-som). Daar is iedereen wel mee bekend. Maar weiden op basis van de temperatuursom is minder bekend. Groeikracht gebruikt het om veehouders te stimuleren zo vroeg mogelijk te starten met weiden.

www.melkvee.nl/artikel/692350-weiden-op-temperatuursom/