Welke impact heeft afschaffing van derogatie op de fosfaatbalans?