Wim Bussink: 'Vakmanschap gaat zwaarder wegen bij bemesten grasland'

Wim Bussink: 'Vakmanschap gaat zwaarder wegen bij bemesten grasland' -

Het verdwijnen van de derogatie betekent voor veel melkveehouders een kleinere beschikbaarheid van dierlijke mest. De derogatie wordt afgebouwd tot de deze stopt in 2026. Wim Bussink van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen adviseert de mest vooral in het voorjaar toe te dienen. Weten wat je doet en secuur werken is zijn devies.

www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/03/20/wim-bussink-vakmanschap-gaat-zwaarder-wegen-bij-bemesten-grasland