Netwerk Grondig wil uitzonderingsmestregels voor grondgebonden bedrijf

Netwerk Grondig wil uitzonderingsmestregels voor grondgebonden bedrijf -

Netwerk Grondig pleit voor de invoering van een regeling voor mest voor grondgebonden melkveehouders om de druk op de mestmarkt te verlagen. Voorzitter Diana Saaman heeft het voorstel gepresenteerd bij een gesprek tussen sectororganisaties en landbouwminister Piet Adema over de mestmarkt.

www.boerderij.nl/netwerk-grondig-wil-uitzonderingsmestregels-voor-grondgebonden-bedrijf