2020

Afzet cijfers kunstmest in Nederland
Meststoffen Nederland stelt zich ten doel een betrouwbaar, veilig en concurrerend aanbod en toepassing van kwalitatief hoogwaardige meststoffen te verzorgen, zodat er voldoende, gezond en betaalbaar voedsel voor iedereen geproduceerd  kan worden.
Met de juiste producten en advies op maat draagt zij bij aan een verantwoord nutriëntengebruik in de landbouw, met als uitgangspunt een optimale mineralenefficiëntie binnen een duurzame mineralenkringloop, gebaseerd op de best beschikbare ICM landbouwmethoden (‘Integrated Crop Management’). 
Op deze wijze draagt zij actief bij aan een gezonde vitale bodem als basis voor gezonde planten en vormt daarmee de bron van essentiële nutriënten voor het  dieet van mens, dier en natuur.
In dat kader hecht Meststoffen NL groot belang aan het inzichtelijk maken van de afzetcijfers van kunstmest in Nederland. Dit doet zij door over de eerste helft en over de tweede helft van ieder jaar de afzetcijfers van diverse meststoffen op te vragen en te aggregeren tot onderstaande weergave.
Op Europees en globaal niveau worden deze cijfers ook gebruikt voor de statistieken van Fertilizers Europe respectievelijk IFA.


Figuur 1 Ontwikkeling afzet kunstmest in Nederland (bron: Meststoffen NL)
 
Duiding van de ontwikkelingen in de Nederlandse markt:
Het jaar 2020 startte nat, gevolgd door een (zeer) droog maart tot eind mei. In de 2e helft 2020 waren de weersomstandigheden over het algemeen goed.
In de afzetcijfers van minerale stikstofmeststoffen voor 2020 zien we dan ook een correctie op de relatief lagere afzet in 2019 waarin een nat voorjaar gevolgd werd door een droge zomer met (extreem) hoge temperaturen en een negatieve impact op de gewasopbrengst (en lagere inzet van minerale meststoffen).
Voor de fosfaat waren er geen noemenswaardige verschillen in 2020 ten opzichte van 2019. Voor kali zien we in 2020 een 10% daling na een stijging in 2019, over de afgelopen 3 jaar is dit echter redelijk stabiel.