2021

Afzet cijfers kunstmest in Nederland
Meststoffen Nederland stelt zich ten doel een betrouwbaar, veilig en concurrerend aanbod en toepassing van kwalitatief hoogwaardige meststoffen te verzorgen, zodat er voldoende, gezond en betaalbaar voedsel voor iedereen geproduceerd  kan worden.
Met de juiste producten en advies op maat draagt zij bij aan een verantwoord nutriëntengebruik in de landbouw, met als uitgangspunt een optimale mineralenefficiëntie binnen een duurzame mineralenkringloop, gebaseerd op de best beschikbare ICM landbouwmethoden (‘Integrated Crop Management’). 
Op deze wijze draagt zij actief bij aan een gezonde vitale bodem als basis voor gezonde planten en vormt daarmee de bron van essentiële nutriënten voor het  dieet van mens, dier en natuur.
In dat kader hecht Meststoffen NL groot belang aan het inzichtelijk maken van de afzetcijfers van kunstmest in Nederland. Dit doet zij door over de eerste helft en over de tweede helft van ieder jaar de afzetcijfers van diverse meststoffen op te vragen en te aggregeren tot onderstaande weergave.
Op Europees en globaal niveau worden deze cijfers ook gebruikt voor de statistieken van Fertilizers Europe respectievelijk IFA.


Figuur 1 Ontwikkeling afzet kunstmest in Nederland (bron: Meststoffen NL)
 
Duiding van de ontwikkelingen in de Nederlandse markt:
Het jaar 2021 startte met een vorstperiode met als gevolg dat er meer kali gestrooid is. Het voorjaar was eveneens koud en droog. In de 2e helft 2021 waren de weersomstandigheden voor de bemesting van de landbouwgewassen  goed.
In de afzetcijfers van minerale stikstofmeststoffen voor 2021 zien we in totaal 5% lagere afzet van stikstofmeststoffen veroorzaakt door de trage groei van gewassen in het koude voorjaar. Voor kalimeststoffen was 2020 een slecht jaar waardoor er in 2021 met 7% hogere afzet mogelijk een compensatie heeft plaatsgevonden. Voor de fosfaat bemesting waren er geen noemenswaardige verschillen in 2021 ten opzichte van 2020 (-2%).