MMD (distributie)

Minerale Meststoffen Distributie

De Stichting Minerale Meststoffen Distributie (MMD) is opgericht in het kader van het Security Convenant Kunstmest. De MMD beheert het REGISTER van ondernemers die handelen in minerale meststoffen en ziet toe op de belangen van de handelaren in minerale meststoffen.
Bedrijven die zijn opgenomen in het REGISTER kunnen zich aanmelden om het REGISTER (met bedrijfsnaam en vestigingslocatie) daadwerkelijk in te zien.

Verplichtingen

De keten wil voorkomen dat meststoffen voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze in de markt zijn gezet. Daarvoor is het belangrijk om de verkoop van bepaalde soorten kunstmest te controleren door middel van registratie van de koper, alsmede de opslag van meststoffen goed te beveiligen. Daarmee wordt de kans vergaand vergroot, dat oneigenlijke transacties of diefstal snel worden opgemerkt, hetgeen een grote bijdrage levert aan de algemene veiligheid van de samenleving.

In 2007 sloot de overheid met de sector het Security Convenant Kunstmest af. Hoewel het Convenant leidde tot enkele veplichtingen voor de keten, werd een praktische en werkbare invulling gegeven aan het voorkomen van misbruik met minerale meststoffen.

Inmiddels is het Convenant ingehaald door EU-verordeningen (EU Verordening 98/2013 en 2019/1148) en de daarbij behorende Wet Precursoren voor Explosieven, maar de verantwoordelijkheden van de sector voor een goed gebruik van minerale meststoffen en om bij te dragen aan de algemene veiligheid in Nederland zijn onverminderd groot.

Concreet betekent dit voor handelaren in minerale meststoffen dat opname in het REGISTER noodzakelijk is om KAS en/of ureum geleverd te krijgen.

Aanmelden voor opname in het Register?

Bent u als handelaar (nog) niet opgenomen in het REGISTER dan kunt u hier klikken om het aanmeldformulier te downloaden.  

Inloggen voor Register

Het REGISTER kan worden ingezien door handelaren die zijn geregistreerd. Klik hier om in te loggen voor het Register.

Verdachte transacties, verdwijningen en diefstal direct melden
Bij verdachte transacties, verdwijningen en diefstal dient dit binnen 24 uur te worden gemeld bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliƫn, via telefoonnummer: 088 - 154 00 00. Maandag t/m vrijdag, van 9.00-17.00 uur, kunt u ook per e-mail melden, via precursoren@belastingdienst.nl

Twijfelt u over de melding of heeft u vragen over het al dan niet melden van een voorval, neem dan contact op met de MMD (070 - 750 31 00 of 06 10183216).

Vragen en/of opmerkingen

Voor algemene vragen en/of opmerkingen, kunt u een email sturen naar mmd@brabers.nl

Een wijziging doorgeven?

Een wijziging van bedrijfsnaam, adres, contactpersoon, email-adres en/of postadres kunt u doorgeven door het invullen van onderstaand formulier:

• Mutatieformulier

Contact

Minerale Meststoffen Distributie
Postbus 80523
2508 GM  Den Haag

Telefoon: 070 - 750 31 00