Nieuws

- Consultatieronde voor nieuwe PGS 7.

Door samenwerking vanuit distributie en industrie is er nu een voor de praktijk werkbare nieuwe PGS richtlijn opgeleverd. Het gaat om een laatste concept. Alle stakeholders kunnen nog een keer  commentaar inbrengen.

- Succesvol symposium over de Nieuwe Meststoffen Verordening

Op 20 mei jl. organiseerde Meststoffen Nederland met steun van de Minerale Meststoffen Distributie een symposium over de nieuwe Meststoffen Verordening.

Met sprekers van de Europese Commissie, Fertilizers Europe en het ministerie van EZ, “pitches” door vertegenwoordigers van LTO, Koppert Biological Systems, BVOR, Avebe en Meststoffen Nederland én 130 mensen in de zaal was sprake van een succesvol symposium.