Skip to main content Skip to footer

Organisatie

Meststoffen Nederland is de representatieve belangenorganisatie van de meststoffensector in Nederland waarin producenten en distributeurs zijn verenigd. Met haar kennis van de meststoffenmarkt, van productie, opslag en distributie van de producten en van een goed nutriëntenmanagement, draagt Meststoffen Nederland actief bij aan een beleid waarin nutriënten efficiënt en verantwoord kunnen worden ingezet ten behoeve van een kosten-efficiënte en duurzame agrarische productie. Meststoffen Nederland stelt zich ten doel een betrouwbaar, veilig en concurrerend aanbod van kwalitatief goede meststoffen te verzorgen. Met de juiste producten en advies op maat draagt zij bij aan een verantwoord nutriëntengebruik in de landbouw, met als uitgangspunt een optimale mineralenefficiëntie binnen een duurzame mineralenkringloop, gebaseerd op goede landbouwmethoden.