Skip to main content Skip to footer

Over Meststoffen Nederland

Meststoffen Nederland presenteert haar visie op een kringlooplandbouw met ‘KunstMest4.0’
 
Den Haag, 15 april 2019De totale landbouwketen, van boer tot retailer, moet impact op klimaat en milieu verder reduceren. Dit vereist een nieuwe visie op de voedselvoorziening en de rol van (minerale) meststoffen. Centraal hierin staat een meer circulaire benadering met een hoge maar verantwoorde productiviteit per hectare. Samenwerken met de hele landbouwketen en overheid is daarvoor noodzakelijk, stelt Meststoffen Nederland voorzitter Anthony Zanelli bij de presentatie van de visie ‘KunstMest 4.0’.
 
Zanelli: “In politiek Den Haag wordt een onnodige tegenstelling gecreëerd tussen organische mest en kunstmest. Maar de een kan niet zonder de ander. Om dit te doorbreken willen wij als Meststoffen Nederland naar een nieuwe situatie: basis bemesting met onbewerkte organische mest en op maat aanvulling met hoogwaardige bewerkte meststoffen waarvan de oorsprong ook organische mest kan zijn. Dit is de belangrijkste conclusie in onze nieuwe visie ‘KunstMest 4.0’. “
 
De Nederlandse landbouw staat voor een enorme uitdaging. De marges voor de boeren zijn laag en de roep om verder te verduurzamen wordt steeds luider. Hoge maar verantwoorde productiviteit per hectare met zorg voor een vitale bodem en biodiversiteit eist het zorgvuldig en gecombineerd gebruik van onbewerkte organische mest aangevuld met hoogwaardige bewerkte meststoffen - kortom de kunst van het bemesten. Hoe de sector hieraan bijdraagt is verwoord in ‘KunstMest 4.0’.

 

 

Bijdrage aan duurzame en circulaire voedselvoorziening
De leden van Meststoffen Nederland willen bijdragen aan de omslag naar een meer duurzame en circulaire voedselvoorziening door zelf te investeren in:

  • Het adviseren over een gezonde bodem en de juiste toepassing van alle meststoffen (onbewerkt en bewerkt).
  • De ontwikkeling van minerale meststoffen met specifieke en variabele samenstelling om zo, in combinatie met organische bemesting, bij te dragen aan de verdere ontwikkeling en implementatie van precisielandbouw technieken.
  • Verdere verduurzaming van de productie van stikstof-, fosfaat- en andere meststoffen.

 
Samenwerking in landbouwketen
Zowel de producenten, importeurs als distributeurs van meststoffen gaan actief de samenwerking aan in de landbouwketen om kennis te ontwikkelen gericht op:

  • Productie met alternatieve (circulaire) grondstoffen
  • Effectieve toepassing van meststoffen
  • Schaalgrootte van het voedselproductiesysteem in relatie tot kringlooplandbouw

 
KunstMest 4.0 staat voor het gebruik van onbewerkte organische mest, aangevuld met nutriënten op maat waarvan de oorsprong ook organisch kan zijn. Centraal daarbij staat het doel om meer circulaire grondstoffen te gaan benutten en het advies om meststoffen volgens de 4 juistheden van KunstMest 4.0 toe te passen: De juiste middelen, in de juiste hoeveelheden, op de juiste plek, op het juiste moment…
 
LEES HIER HET RAPPORT: