Projecten

Met de publicatie van Kunstmest 4.0 hebben de leden van Meststoffen Nederland 4 focusgebieden neergezet waarvoor zij zich de komende periode gezamenlijk willen inzetten:
 
1. Advisering over gezonde bodem en meststoffengebruik
2. Productontwikkeling en toepassingstechniek
3. Duurzame meststoffenproductie
4. Gezamenlijke kennisontwikkeling op
  1. Productie met alternatieve grondstoffen
  2. Effectieve toepassing van meststoffen
  3. Schaalgrootte van het voedselproductiesysteem in relatie tot kringlooplandbouw
De projecten waaraan Meststoffen Nederland deelneemt dragen allemaal bij aan deze 4 focusgebieden. Voor meer informatie klikt u door op de individuele projecten. U kunt bij interesse ook met ons contact opnemen, ook als u denkt dat u voor ons relevante projecten of informatie heeft.