Adviseurschap

Naar transparante en kwaliteitsadviezen voor bodem- en bemesting
 
De visie van Meststoffen Nederland 'Kunstmest 4.0' uit 2019 benadrukt het belang van deskundige advisering. Medewerkers van de leden moeten goede adviezen kunnen geven over een gezonde bodem en een verantwoorde gecombineerde inzet van organische meststoffen en kunstmest. Deze visie is inmiddels verder uitgewerkt. De inzet is, dat adviezen van alle erfbetredende adviseurs  transparant, volgens een eenduidig stappenplan tot stand moeten komen. Het kennisniveau van  adviseurs wordt geborgd door een landbouwkundige opleiding met permanente bijscholing en kan op termijn geaccrediteerd worden. Hiervoor is een convenant voor erfbetreders (zowel de productgebonden als niet-productgebonden adviseurs) wenselijk. Deze maatregelen leiden samen tot duidelijke spelregels voor alle erfbetreders. Dat is de weg naar adviezen met een gewaarborgde kwaliteit.

Klik hier voor meer informatie.

 Adviseurschap-afbeelding-1-0.png