Skip to main content Skip to footer

CAN-DO-IT

Circulaire landbouw voor Noord-Nederland in de praktijk

De visie van Meststoffen Nederland (Kunstmest 4.0) sluit goed aan bij de Wageningse kijk op  kringlooplandbouw. “Een publicatie van de hoogleraren Martin van Ittersum en Imke de Boer van de WUR over dit onderwerp inspireerde ons om visie om te zetten in praktijk”, geeft directeur van Meststoffen Nederland Reinier Gerrits aan. Vier promovendi zoeken inmiddels voor Noord-Nederland uit hoe dat het beste kan. Ze willen achterhalen wat de optimale schaal is voor het sluiten van de mineralenkringloop, hoe milieu en economie het meest harmonieus samengaan en hoe de kosten en baten eerlijk over spelers in de keten kunnen worden verdeeld.

Klik hier voor meer informatie.

 
Bron: ‘Van Zanten, Van Ittersum & De Boer (2019). Global Food Security 21: 18-22’