Skip to main content Skip to footer

2022

Afzet cijfers kunstmest in Nederland
Meststoffen Nederland stelt zich ten doel een betrouwbaar, veilig en concurrerend aanbod en toepassing van kwalitatief hoogwaardige meststoffen te verzorgen, zodat er voldoende, gezond en betaalbaar voedsel voor iedereen geproduceerd kan worden.
Met de juiste producten en advies op maat draagt zij bij aan een verantwoord nutriëntengebruik in de landbouw, met als uitgangspunt een optimale mineralenefficiëntie binnen een duurzame mineralenkringloop, gebaseerd op de best beschikbare ICM landbouwmethoden (‘Integrated Crop Management’).
Op deze wijze draagt zij actief bij aan een gezonde vitale bodem als basis voor gezonde planten en vormt daarmee de bron van essentiële nutriënten voor het dieet van mens, dier en natuur.
In dat kader hecht Meststoffen NL groot belang aan het inzichtelijk maken van de afzetcijfers van kunstmest in Nederland. Dit doet zij door over de eerste helft en over de tweede helft van ieder jaar de afzetcijfers van diverse meststoffen op te vragen en te aggregeren tot onderstaande weergave.
Op Europees en globaal niveau worden deze cijfers ook gebruikt voor de statistieken van Fertilizers Europe respectievelijk IFA.

Figuur 1 Ontwikkeling afzet kunstmest in Nederland (bron: Meststoffen NL)

Duiding van de ontwikkelingen in de Nederlandse markt:
2022 Startte met een zachte winter. In het voorjaar van 2022 is er relatief veel mest gereden omdat de omstandigheden gunstig waren, droog weer begin maart tot mei. De 2e helft 2022 was droog en warm waardoor de applicatie van kunstmest eveneens minder is geweest. De sterke daling voor zowel stikstof (N) en fosfaat (P) die we zien is mogelijk een combinatie van lange en kortere termijn effecten. De belangrijkste effecten zijn het steeds efficiënter omgaan met meststoffen, de weersomstandigheden en inkoop momenten die mede ingegeven worden door prijs en voorraden.
Voor kali is het beeld dat ondanks toepassing van organische mest er omwille van hoge prijzen voor gekozen is om tijdelijk in te teren op de voorraad in de bodem.