Herwonnen fosfaten

Herwonnen fosfaten bestaat uit:
 1. struviet, hoofdzakelijk bestaand uit magnesiumammoniumfosfaat, dat is vrijgekomen bij de zuivering van industrieel proceswater of huishoudelijk, stedelijk of industrieel afvalwater dan wel ander afvalwater door precipitatie met opgelost magnesium, ammonium of kalium;
 2. magnesiumfosfaat, dat is vrijgekomen bij pasteurisatie of bij het drogen van struviet, of
 3. dicalciumfosfaat, hoofdzakelijk bestaand uit dicalciumfosfaat, dat is vrijgekomen bij de zuivering van huishoudelijk, stedelijk of industrieel afvalwater dan wel ander afvalwater door precipitatie met opgelost calcium.

Onderstaande tekst moeten nog worden herzien voor de situatie die volgt uit de publicatie (per 25 juni 2019) van de Regulation (EU) 2019/1009 ook wel bekend als de Fertilizing Product Regulation. Deze betreft een revisie van de EG verordening 2003/2003 inzake meststoffen.  Daarbij zijn niet alleen de regels voor de toelating van minerale meststoffen herzien, maar wordt het toepassingsgebied ook uitgebreid met organische meststoffen, bodemverbeteraars en biostimulanten. Tot juni 2022 is er sprake van een overgangsperiode waarin de 2003/2003 regelgeving ook nog van kracht is.

Algemene eisen

 • Een herwonnen fosfaat verkeert in een voor de praktijk bruikbare toestand en is gelijkmatig van samenstelling.
 • Een herwonnen fosfaat levert voedsel voor planten of delen van planten in de vorm van organische stof, neutraliserende waarde, primaire, secundaire of micronutriënten en oefent de werking waarvoor de stof hoofdzakelijk bedoeld is, doeltreffend uit.
 • Een herwonnen fosfaat heeft onder normale gebruiksomstandigheden geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid van mens, dier of plant, of voor het milieu.

Landbouwkundige eisen
 • Er gelden geen specifieke landbouwkundige eisen voor herwonnen fosfaten.

Milieueisen
 • Herwonnen fosfaten mogen de maximale waarden voor zware metalen en voor organische microverontreinigingen niet overschrijden.

Etiketteringseisen

U zet op het etiket of in een bijgevoegd document onderstaande gegevens:
 • naam of handelsnaam van de fabrikant
 • naam of handelsnaam van de meststof
 • werking die de meststof in hoofdzaak uitoefent
 • de gehalten stikstof en fosfaat (ook als het gehalte nihil is)
 • de aanwezige waardegevende bestanddelen
 • de hoeveelheid
 • de samenstelling
 • eventueel een gebruiksaanwijzing.

Producenten en leveranciers van herwonnen fosfaten moeten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.mijn.rvo.nl) ) (voorheen Dienst Regelingen van het Ministerie van EZ) geregistreerd staan.