Etikettering

Met het van kracht worden van de Fertilizer Product Regulation per 16 juli 2022 worden ook nieuwe regels van toepassing voor de etikettering van bemestingsproducten voor de Europese markt.
De Europese Commissie heeft hier een zogenaamde 'guidance' over uitgebracht die HIER is te downloaden.
Meststoffen Nederland heeft het NMI gevraagd om op basis van deze guidance gerichte instructies op te stellen voor hoe bedrijven op de juiste wijze labels voor hun producten op kunnen stellen.

Deze instructies zijn met zorg samengesteld maar uiteindelijk blijft de juridische tekst van de Europese Commissie leidend. Meststoffen Nederland of NMI aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of schade van welke aard ook die het directe of indirecte gevolg zijn van het hanteren van deze instructies.

Mocht u naar aanleiding van deze instructies opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u contact met Meststoffen Nederland opnemen.

Organische meststof
Organo-minerale meststof
Anorganische macronutriënten meststof

Anorganische micronutriënten meststof
Kalkmeststoffen
Bodemverbeteraars
Groeimedia
Remmers
Biostimulant voor planten
EU-bemestingproductenblend