Skip to main content Skip to footer

Mengen van meststoffen

Algemeen

Als basisprincipe geldt dat meststoffen mogen worden gemengd als elk van de te mengen meststoffen voldoet aan de eisen die aan die meststoffen worden gesteld. Ook het eindproduct van menging moet voldoen aan de eisen voor het verhandelen van meststoffen die gelden voor de betreffende meststofcategorie.

Meststoffen die niet mogen worden gemengd

 1. Zuiveringsslib (uitzondering: vloeibaar zuiveringsslib mag met ander vloeibaar zuiveringsslib worden gemengd)
 2. Digestaat, genoemd in bijlage Aa onder IV van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet
 3. Afvalstoffen of reststoffen of eindproducten van bewerkingsprocessen zoals genoemd in bijlage Aa onder I, II en IV van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet


In welke meststofcategorie valt het eindproduct van menging?

 • EG-meststof + EG-meststof = EG-meststof als het voldoet aan EG-verordening 2003/2003; zo niet dan is het een overige anorganische meststof.
 • EG-meststof + overige anorganische meststof = overige anorganische meststof.
 • EG-meststof + anorganische kalkmeststof = overige anorganische meststof.
 • EG-meststof + organische (kalk)meststof = overige organische meststof.
 • EG-meststof + dierlijke mest = dierlijke mest.
 • Overige anorganische meststof + overige anorganische meststof = overige anorganische meststof.
 • Overige anorganische meststof + anorganische kalkmeststof = overige anorganische meststof.
 • Overige anorganische meststof + organische (kalk)meststof = overige organische meststof.
 • Overige anorganische meststof + dierlijke mest = dierlijke mest.
 • Overige organische meststof + kalkmeststof = overige organische meststof.
 • Overige organische meststof + dierlijke mest = dierlijke mest.
 • Overige organische meststof + compost = overige organische meststof.
 • Kalkmeststof + compost = overige organische meststof.


Stroomschema

Onderstaand stroomschema geeft voor de meest voorkomende mengsels aan tot welke meststofcategorie een mengsel van meststoffen behoort.