Skip to main content Skip to footer

Precursoren verordening 2021

Per 1 februari 2021 gelden aangescherpte regels als gevolg van de vernieuwde Verordening precursoren voor explosieven

De nieuwe Europese Verordening precursoren voor explosieven (2019/1148) is van toepassing vanaf 1 februari 2021 en moet leiden tot een versterkt controlesysteem waardoor nóg beter dan voorheen wordt voorkomen dat minerale meststoffen (en overigens ook diverse andere precursoren) kunnen worden gebruikt voor de illegale vervaardiging van explosieven. Ook willen overheidsinstanties met de nieuwe regels sneller kunnen achterhalen waar precursoren voor explosieven zich bevinden. De oude verordening (98/2013) is met de nieuwe verordening niet meer van kracht.

Meer informatie over wat dit voor u als producent/verkoper van kunstmest betekent, kunt u in de notitie lezen die Meststoffen Nederland en de MMD hiervoor hebben opgesteld.

Daarnaast is er voor de kunstmestbranche in afstemming met de NCTV en ILT een Vragen en Antwoorden (Q&A) overzicht opgesteld. De Vragen en Antwoorden zullen naar verwachting regelmatig worden geactualiseerd.

Overheidsinformatie over de nieuwe precursoren verordening en een meer algemene Q&A lijst vind u hier: www.nctv.nl/onderwerpen/precursoren-voor-explosieven

www.nctv.nl/onderwerpen/precursoren-voor-explosieven/vraag-en-antwoord

Verplichtingen en regels n.a.v. EU-verordening (factsheet)
Een overzicht van de Nationale competente overheden in Europa is via de Europese website terug te vinden.