Skip to main content Skip to footer

Calcium

Calcium is een essentieel onderdeel van de celwand van planten en speelt een belangrijke rol bij de celstrekking en groei. Een calciumgebrek komt in Nederland nauwelijks voor. Er is dan ook geen bemestingsadvies voor calcium voor grasland en voedergewassen, voor akkerbouw en de vollegrondsgroententeelt wordt een algemeen calciumadvies gegeven op http://www.handboekbodemenbemesting.nl/nl/handboekbodemenbemesting/Handeling/Bemesting/Secundaire-hoofdelementen/Calcium.htm

De meeste meststoffen die calcium als werkzame stof bevatten zijn de kalkmeststoffen. Deze worden niet toegediend vanwege de plantenvoedende werking maar vooral vanwege de structuurverbeterende invloed op de bodem en het pH verhogend effect dat deze meststoffen teweeg brengen.

Calcium heeft vooral op kleigronden een positief effect op de structuur en bewerkbaarheid, doordat het gebonden wordt aan het adsorptiecomplex en daarmee de kleideeltjes tot kruimels aaneen bindt.

Het effect van kalkmeststoffen op de pH komt niet door de calcium  maar door de begeleidende base (meestal CO32-). Deze base reageert met de H+ ionen uit het bodemvocht. De neutraliserende waarde van de kalkmeststoffen wordt aangeduid met het begrip neutraliserende waarde (zw), voorheen zuurbindende waarde genoemd. In de praktijk wordt de vuistregel gehanteerd:

1 nw (=1 zbw) = 1 kg CaO.

De berekening van het bekalkingsadvies voor grasland en voedergewassen word gegeven op https://www.bemestingsadvies.nl/nl/bemestingsadvies.htm , voor akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt via http://www.handboekbodemenbemesting.nl/nl/handboekbodemenbemesting/Handeling/pH-en-bekalking/Advisering-pH-en-bekalking.htm