Voordelen van minerale meststoffen

Hier vindt u uitgebreide informatie over verschillende aspecten van minerale meststoffen (= kunstmest).

Het gebruik van minerale meststoffen heeft een aantal voordelen naast het gebruik van organische meststoffen, zoals:

  1. Minerale meststoffen zijn gelijkmatig en per product constant van samenstelling; voor onbewerkte organische meststoffen geldt dat niet. Via minerale meststoffen kan daarom elke gewenste hoeveelheid plantenvoedende stoffen op elk gewenst moment en in elke verhouding worden toegediend; afhankelijk van de mate van bewerking is dat via organische meststoffen veel lastiger.
  2. Voedingsstoffen uit minerale meststoffen werken bijna altijd sneller dan die uit organische meststoffen. In sommige gevallen kan echter bewust voor een langzaamwerkende minerale meststof worden gekozen. In alle gevallen is het afgiftepatroon van voedingsstoffen uit minerale meststoffen vooraf bekend. Voor organische meststoffen is dat in veel mindere mate het geval.
  3. Minerale meststoffen zijn gemakkelijker over het land te brengen en te verdelen dan organische meststoffen. Vooral bij plaatsspecifieke bemesting is dat een groot voordeel. Bovendien kan ook tijdens het groeiseizoen van een gewas nog een bijbemesting met minerale meststoffen plaatsvinden.

    Een nadeel van minerale meststoffen is dat daarmee niet actief organische stof aan de bodem wordt toegevoegd, . Daardoor wordt het bodemleven minder gestimuleerd dan bij toepassing van organische meststoffen. Het gebruik van minerale meststoffen heeft wel degelijk een positief effect op het organische stof gehalte in de bodem, zie de notitie van NMI hierover. In de gangbare praktijk wordt daarom vrijwel altijd een organische bemesting gecombineerd met het gebruik van minerale meststoffen. Dit wordt ook in de hand gewerkt door de beschikbaarheid van veel dierlijke mest op de agrarische bedrijven, hetzij door mestproductie op het bedrijf zelf, hetzij door aanvoer (vaak tegen een negatieve prijs) van elders.